Izdelovanje Adventnih venčkov in žegnanje sv. Andraža http://zupnija-sv-andraz.rkc.si/index.php/content/display/32