Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKI LIST SV. ANDRAŽ V HALOZAH - april 2018

Spoštovani farani!

Slovesno praznujemo - obhajamo veliko noč - praznik vstajenja in življenja. Velikonočna sveča in ob njej zapeta hvalnica, obnovitev krstnih obljub, slovesna ALELUJA, vstajenjska procesija in velikonočno pritrkovanje, domača miza obložena z »žegnom«, pot v Emavs na velikonočni ponedeljek (k sorodnikom, prijateljem, ...); zaradi vsega tega naj v naših srcih aleluja še dolgo odmeva - naj ne utihne!
Na kako velik odmev je naletela v srcih apostolov! Poglejmo jih: zbegani zaradi »dogodkov tistih dni« se iz strahu pred Judi skrivajo, drugi se razočarani vračajo na svoje domove... videti je bilo, kakor da so pozabili na vse, kar so v treh letih ob Jezusu doživljali; niso se spomnili lačne množice, ki jo je Kristus nahranil, Lazarja kakor da bi ne bilo, ribiči - pa so pozabili celo na razburkano gladino morja, kjer so nekoč ribarili ...
Sedaj, po veliki noči pa vse to dobi novo vsebino. Vse, kar je Kristus storil, je potrdil s svojim vstajenjem. Pri zaprtih vratih je prihajal mednje, ubežnikoma v Emavsu je  razlomil kruh... prepoznali so ga in ga tako vzljubili, da so vsi do zadnjega zanj darovali svoje življenje. Tega je zmožen le tisti, ki se je do konca prepričal v resničnost njegovega vstajenja in bivanja med nami.
Tudi mi izpovedujemo svojo vero v Vstalega, ki je med nami živ predvsem v evharistiji - v tej okrogli belini, katera predvsem našim nedeljam daje vsebino. Vsaka nedelja je mala velika noč, živ spomin tiste prve velike noči. Naj torej velikonočna aleluja odmeva iz nedelje v nedeljo in nas spodbuja k vedno novim naporom za rast božjega v svetu in v naših srcih. Župančič je to velikonočno razpoloženje takole doživel: O, bratje, bratje // prišel je čas! // O, bratje, bratje // kako je v vas? // So li vaše njive zorane? // Zdaj zvezde ugodne vladajo, //  zdaj semena zlata padajo // so li vaše njive zorane?
Ob tem slovesnem praznovanju pa že čutimo tudi gibanje v rastlinah in drevesih. Travniki so vedno bolj zeleni in končno rumeni zaradi cvetočega regrata. Pomlad je tu z razkošjem svojih barv. In ko se potem odpirajo še popki na drevesih in se pokažejo cvetovi s svojimi rahlimi barvami, potem je pač komaj najti človeka, ki ga to, kar ponuja pomlad, ne bi prevzelo. Lahko se veselimo lepote stvarstva in lahko prisluhnemo sporočilu, ki ga oznanja vsaka cvetlica s svojo barvo.
Življenje okrog nas torej kar kipi; naj kipi tudi v nas! Obojno - tisto velikonočno in tisto, ki ga doživljamo v odpiranju popkov. Apostol Pavel je svojim sodobnikom - in tudi nam - po veliki noči povedal, da »v Njem živimo, se gibljemo in smo«, ter »naj živimo ali umremo, Gospodovi smo.« Naj zatorej velikonočna radost v nas nikoli ne popusti, saj je življenje tisto, ki ima zadnjo besedo.

župnik -  p. Jože Petek

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte in veselite se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse to praznovanje pomeni in kako konkretno to vstopa v moje življenje?
Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega kristjana.
Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu …V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.
Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca napolnilo veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!

vaši škofje

iz življenja župnije, iz življenja župnije, iz življenja župnije, iz ….

  • v velikonočnem tednu (do bele nedelje – 8.4.) ne bo rednega verouka; birmanci ga imajo (birma je pred vrati).
  • naglo se približuje dan sv. birme pri nas (5. maja ob 10h). V petek – 6. 4. (po večerni maši) srečanje staršev birmancev (maša ob 18h).
    Pred sv. birmo bomo opravljali devetdnevnico na čast Sv. Duhu; ob večerih bo sv. maša (19h), molitev za darove Sv. Duha in molitev za naše birmance. Začetek devetdnevnice 27.4.
  • v petek – 13.4. po večerni sv. maši seja ŽPSa in ključarjev. Večerna mašo ob 18h.
  • srečanje staršev prvoobhajancev bo v petek
    – 20.4. po večerni sv. maši (maša ob 18h)
  • od 22. do 26. aprila bo na Ptuju v minoritskem samostanu sv. Petra in Pavla provincialni kapitelj (prvi del). Priporočamo ga v molitev! Mir in dobro! (kakor je naročal pozdravljati sv. Frančišek Asiški)

NAŠA VELIKA NOČ

Velika noč nam je potrebna, da bi v polnosti dojeli in razumeli: exodus egiptovskega ljudstva, izhod iz teme današnje zasvojenosti in človeku pogubnega potrošništva.
Odprimo vsa vrata zatohle Slovenije novi svežini velikonočnega jutra; naj nas predrami velikonočna moč, Kristus je vstal, življenje nam je dal.

Blagoslovljene velikonočne praznike.


Odgovarja: p. Jože Petek, župnik
e-naslov: joze.petek@rkc.si , telefon: 031 338 191
Print Friendly and PDF